SOS Wioski Dziecięce - Szkoła wrażliwa

Aż 41 proc. dzieci w wieku szkolnym doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby, a ponad milion wychowuje się w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym. Oznacza to, że w każdej klasie w Polsce jest skrzywdzone dziecko. Wielu uczniów musi nieść na swoich barkach dramatyczne doświadczenia, takie jak skrajne zaniedbanie i odrzucenie, rozpad rodziny, choroba lub śmierć rodzica.

Jak zrozumieć świat dziecka zranionego i jak pomóc mu w szkolnej codzienności? Te właśnie pytania podejmuje debata „Szkoła wrażliwa”, zorganizowana z inicjatywy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce”, w ramach kampanii „Problemy dorosłych obciążają codzienność dzieci”.

O akcji opowiedziały dzisiaj w studiu Pytania na Śniadanie jego Ambasadorki: Natalia i Anna Dereszowska oraz przedstwicielka stowarzyszenia Zeinab Hashmat - Makowska.

This text will be replaced


Dobrze rozumiem, z jakimi emocjami mierzy się dziecko, którego dotychczasowa rzeczywistość, poczucie bezpieczeństwa, przynależności burzą się jak domek z kart. Odbudowanie tego dziecięcego świata jest niezwykle trudne. Wiem jak ogromne znaczenie w tak dramatycznych dla dziecka sytuacjach ma zewnętrzne wsparcie, zrozumienie, empatia – nie tylko ze strony najbliższych, ale także nauczycieli i wychowawców - mówi Natalia.


Podczas późniejszej debaty Stowarzyszenie zaprezentowało przewodnik dla nauczycieli pt. „Szkoła wrażliwa na traumę. Jak wspierać dziecko z doświadczeniem traumy w procesie edukacji”, kierowaną do przedstawicieli środowiska szkolnego: nauczycieli, pedagogów i psychologów, a także dyrektorów, którzy chcieliby, aby zarządzane przez nich szkoły stały się ważnym elementem systemu wsparcia dla zranionych dzieci. W przewodniku znajdują się kluczowe zasady pracy nauczyciela z dzieckiem po doświadczeniach traumatycznych oraz informacje pomagające nauczycielom zrozumieć zachowania dzieci i odpowiedzieć na ich potrzeby.

Poradnik można POBRAĆ ze strony SOS Wiosek Dziecięcych.


Debata „Szkoła wrażliwa” była elementem trwającej obecnie kampanii Stowarzyszenia „Problemy dorosłych obciążają codzienność dzieci”, której celem jest zebranie środków na zapewnienie opieki, specjalistycznego wsparcia i wyrównanie szans edukacyjnych podopiecznych SOS – dzieci opuszczonych i osieroconych, wychowujących się w SOS Wioskach Dziecięcych, a także maluchów z rodzin w trudnej sytuacji, objętych opieką programu „SOS Rodzinie”. Kampania i towarzysząca jej zbiórka darowizn potrwają do końca października.


Do wspólnej pomocy można przyłączyć się przekazując darowiznę na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia na nr konta 07 1240 6247 1111 0000 4975 0683 lub na stronie www.dziecisos.org.

Zobacz także

Sos Wioski DziecięcieViola ŚpiechowiczDr. Matushke